ATA Zyme - Green House
ATA Zyme - Green House

ATA Zyme

Regular price
82.00 ₪
Sale price
82.00 ₪
Tax included.

דשן לגידול הידרו מבית ATAMI, המיועד לזירוז פירוק הצמחים שכבר מתו לטובת צמחים שנשטלו וגדלים עכשיו. מקטין את הסיכוי למחלות הקשורות באדמה. בסביבה כזו השורשים מתפתחים טוב יותר, והפריחה גדלה בהתאם.

מינון: 2 מ"ל לליטר של מי הזנה. שווי APK- 0-0-6