Collection: CO2

צמחים משתמשים ב-CO2 לפוטוסינתזה, ללא CO2 – אין פוטוסינתזה. ע"י העלאת ה-CO2 נוכל להגביר את קצב הפוטוסינתזה, התאים יתחלקו יותר מהר והצמיחה תתרחש מהר יותר. הפד"ח יכול להגדיל את היבול ב-10 עד 30 אחוז.

6 products
 • cO2 TABS
  Regular price
  110.00 ₪
  Sale price
  110.00 ₪
 • בקר cO2 אמריקאי
  Regular price
  2,199.00 ₪
  Sale price
  2,199.00 ₪
 • ברז סולנואיד 24w
  Regular price
  390.00 ₪
  Sale price
  390.00 ₪
 • וסת
  Regular price
  649.00 ₪
  Sale price
  649.00 ₪
 • מערכת cO2 מלאה
  Regular price
  3,199.00 ₪
  Sale price
  3,199.00 ₪
 • Lotus Tech בקר פד״ח
  Regular price
  4,200.00 ₪
  Sale price
  4,200.00 ₪