Collection: השקיה

מגדלים שונים נוהגים להשקות את הצמחים שלהם באופנים שונים, אך הדבר הכי חשוב לזכור זה שצמחים צריכים תערובת טובה של חמצן ולחות מסביב לאזור השורש. כל צורת גידול שתהיה ספוגה במים, תהיה גם חסרת חמצן ואם תהיה יבשה מדי, תהיה חסרת לחות אשר נחוצה לנשימה ולפוטוסינתזה של הצמח.
2 products
 • מיכל השקיה
  Regular price
  132.00 ₪
  Sale price
  132.00 ₪
 • מאגרון השקיה גמיש
  Regular price
  269.00 ₪
  Sale price
  269.00 ₪