News

 • הזנת סוקולאנטים וקקטוסים

  הזנת סוקולאנטים ( succulent)וטיפוחם. רבים טועים להניח שצמחים סוקולאנטים וקקטוסים אינם זקוקים לדשן.דשן הוא למעשה מזון לצמחים , אמנם סוקולאנטים וקקטו...
 • דישון וצמחי מרפא Super Foods

  גידול מזונות על וצמחי מרפא. צמחים ככל שאר היצורים החיים זקוקים למזון על מנת לחיות ולשגשג .צמחים השתולים ישירות בקרקע יקבלו את כל צרכיהם הבסיסיים מה...
 • רקפות - מלכות החורף

    משפחה - רַקַּפְתִיִּים , שם מדעי - Primulaceae עונה - סתיו \ חורף ( \ באזורים מסוימים גם באביב)  מצע שתילה - כל מצע שתילה יענה על צרכיה של...
 • שורשים

  מהם תפקידי השורש בצמח? לשורש שורת תפקידים חיוניים: קליטת מים ומינרלים, ייצוב הצמח, יצירת הורמונים ואגירת חומרים. סוגים שונים של שורשים מאופיינים בת...
 • יתרונות הכילאט

  יסודות הזנה זעירים בצורת כילאט לצומח (chelated micronutrtion) חומרי הזנה לצמחים הם אחד מהגורמים המרכזיים והחיוניים להתפתחות מיטבית של כל הגידולי...
 • זבל\קומפוסט\הומוס

  זבל/קומפוסט/הומוס סוגי דשנים אורגניים מהו זבל? מהו קומפוסט? מהו הומוס? מהו גואנו? שימוש בחומרים אורגניים לטיוב הקרקע ו/או מצע השתילה נפוץ בר...
 • הכרת הדשן

  הכרת הדשן מרכיבי הדשן מהם מרכיבי הדשן ומה תפקידיהם האל"ף-בי"ת של תורת השימוש בדשנים, הוא הבנה של מרכיבי הדשן ושל תפקידי כל מרכיב. חשוב לדעת...
 • דשן - הגדרה

  דשן - הגדרה מהו דשן כדי להבין כיצד להשתמש בדשן בצורה יעילה ,צריך להבין מהו   דשן הוא חומר כימי המכיל יסוד חיוני אחד או יותר במצב זמין לצמח. ...
 • חקלאות אורבנית

  חקלאות אורבנית = חקלאות עירונית בין אם בחצרות, במרפסות, בגגות הבתים או בחללים בתוך הבית (גידולי פנים - indoor), החקלאות האורבנית נפוצה ומתקיימת כמע...